1. Ochrana osobních údajů
  2. Kdo zpracovává Vaše údaje
  3. Informace, které od vás obdržíme a jak je získáváme
  4. Kdy sdílíme Vaše informace?
  5. Jak chráníme Vaše data?
  6. GDPR
  7. Změny v těchto zásadách o ochraně osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá a klademe na ni velký důraz. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování a zpracování informací o Vás, informací které jsme obdrželi v důsledku vašeho použití tohoto webu, ať už automaticky tím, že jste vstoupili na naše stránky nebo tím, že jste nám tyto informace poskytli jiným způsobem. Níže se Vám pokusíme vysvětlit jaké informace a proč sbíráme, jak je chráníme, jak s nimi nakládáme a jak celý proces můžete ovlivnit Vy. Upozorňujeme, že žádné informace o uživatelích neposkytujeme třetím stranám pro komerční využití, nejedná-li se o oprávněný zájem z hlediska plnění smluv a závazků nebo nedáte-li nám k tomu souhlas. Tato pravidla platí také pro informace, které obdržíme od našich partnerů nebo jiných třetích stran. Chcete-li se dozvědět více o tom, co se týkají těchto zásad ochrany osobních údajů, postupujte prosím níže.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Web 3dport.cz vede a spravuje, jakožto i zpracovává vaše osobní údaje : Pavel Černý, Račí 9, 387 01 Volyně, IČ: 69112568, zapsáno u Živnostenského úřadu ve Strakonicích. Jako správce spravuje Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Informace, které od Vás obdržíme a jak je získáváme

Informace, které obdržíme automaticky

Vzhledem k tomu jak fungují prohlížeče, obdržíme při Vaší návštěvě našich stránek, stejně jako všechny další webové stránky a aplikace, některé informace. Tyto informace zahrnují typ zařízení, které používáte, typ a verzi vašeho prohlížeče, jazykové preference prohlížeče, typ a verzi operačního systému vašeho zařízení , v některých případech název vašeho poskytovatele internetových služeb nebo mobilního operátora, webové stránky, které vás odkazovaly na naši stránku, kterou podstránku požadujete a navštěvujete a datum a čas každé návštěvy.

Informace, které shromažďujeme

Používáme řadu běžně používaných technologií, jako jsou soubory cookie, abychom pochopili, jak používáte naše online služby. Ty jsou proto bezpečnější a jednodušší a pomáhají nám zlepšovat standarty a vyvíjet modernější přístupy. Cookies se označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Více o cookies zde.

 

GPS a další lokalizační technologie

Jak bylo uvedeno výše, můžeme použít běžně používané technologie pro lokalizaci, abychom Vám ukázali důležitější obsah. Připomínáme, že kdykoli můžete deaktivovat přístup k těmto technologiím polohy. Funkce se týká hlavně mobilních aplikací a specifických úkonů a Vy jako uživatelé jste o tomto informováni.


Metadata

Jak bylo uvedeno výše, můžeme automaticky přijímat údaje o poloze z vašeho zařízení. Pokud například nahrajete fotografii nebo soubor, uvědomte si, že výchozí nastavení na vašem mobilním zařízení obvykle přidruží metadata k vaší fotografii. Připomínáme, že pokud nechcete, aby byly metadata zaslány a zveřejněny v okamžiku nahrávání, změňte nastavení ve svém zařízení.


Adresy IP

Když navštívíte náš web, automaticky obdržíme IP adresu zařízení (nebo serveru proxy), které používáte k přístupu na internet, které lze využít k odvození vaší zeměpisné polohy. Adresy IP uchováváme důvěrné, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách. Pokud navštěvujete naše stránky z mobilního zařízení, můžeme použít vaši IP adresu k poskytnutí anonymních nebo souhrnných informací poskytovatelům služeb, pokud jde o objem využití v určitých oblastech. Toto se netýká jakýchkoli soukromých informací. Jako příklad uveďme, že naše stránky navšťívilo 3000 uživatelů v období od-do, kde informace od Vás jsou jen čísla kolikrát a kdy, nic víc.

 

Kdy sdílíme Vaše informace?

S Vaším oprávněním

Informace můžeme sdílet, pokud nám k tomu udělíte zvláštní oprávnění a to z právních důvodů a za níže uvedených okolností, například pokud máme oprávněný zájem z hlediska OOÚ a GDPR týkající se plnění smlouvy.


Z právních důvodů

Vaše informace zveřejníme v reakci na oficiální právní proces, pouze pokud se domníváme, že je právně platný. Pokud je to možné, upozorníme Vás na tyto požadavky.

Případným požadavkem se začneme zabývat pouze, pokud se domníváme, že je nezbytné uspokojit platný a právně vymahatelný mandát, předvolání, soudní příkaz, zákon nebo nařízení nebo jiný soudní nebo správní příkaz. Pokud se však domníváme, že konkrétní požadavek na zveřejnění informací o uživateli je právně neplatný nebo je to pokus zneužití právního systému, budeme se snažit bojovat proti němu. Zavázali jsme sedobrovolně, že Vám nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů oznámíme (telefonem, e-mailem), než budeme zveřejňovat Vaše osobní údaje v reakci na právní požadavek.

Nic v těchto zásadách ochrany osobních údajů nemá omezit žádné právní námitky nebo obhajoby, které byste měli mít na žádost třetí strany (ať už občanské, trestní nebo vládní), abyste zveřejnili informace o sobě. Doporučujeme okamžitě požádat o radu právního poradce, pokud taková žádost bude podána.

 

V případě prodeje, převzetí firmy


V těchto případech jsou údaje o Vás předány novému subjektu a týká se to jak firmy jako takové, tak změny ve vlastnictví našeho zpracovatele osobních dat. Pozn. Je třeba si uvědomit, že máte právo kdykoli požádat o informace, které o Vás máme a o výmaz těchto informací, tedy pouze není-li zde zákonné omezení.

 

Našim poskytovatelům služeb

Osobní informace můžeme poskytnout našim poskytovatelům služeb, třetím stranám nebo smluvním partnerům, neboť ať se snažíme sebevíc, nemůžeme vše dělat sami. Oslovujeme prověřené poskytovatele služeb třetích stran nebo dodavatele, kteří Vám, nám a ostatním uživatelům pomáhají dojít k cíli v podobě kvalitně zpracované zakázky. Poskytneme přístup k Vašim osobním údajům těmto poskytovatelům nebo dodavatelům, kteří je potřebují k tomu, aby pro nás vykonávali své služby nebo používali svoje nástroje a služby.


Jak chráníme Vaše data?

Ochranu Vašich informací před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním je pro nás prioritou. Používáme řadu fyzických a technických opatření, zásad a postupů (například postupy kontroly přístupu, síťové brány firewall a fyzická bezpečnost a enkrypce) navržené k ochraně našich systémů a vašich osobních informací. Bohužel neexistuje zcela bezpečný přenos dat ani úložiště, takže nemůžeme zaručit, že naše bezpečnost nebude porušena (technickými opatřeními nebo porušováním našich zásad a postupů). Protože online bezpečnost je neustále se vyvíjející proces, měli byste i Vy sami mít aspoň základní ponětí o bezpečném chování na internetu, abyste ochránili jak svá zařízení, tak sebe před únikem soukromých informací.

Vaše přístupové heslo na tyto stránky nebudeme nikdy žádat e-mailem (ale pokud jste požádali o obnovení hesla, můžeme Vám zaslat dočasné heslo nebo link e-mailem). Pokud někdy obdržíte e-mail, který požaduje Vaše heslo, ignorujte jej a kontaktujte nás.

GDPR

V rámci GDPR máte jako uživatel práva, která se vztahují i na tento web. Z těch nejdůležitějších je to možnost si ověřit, které informace o Vás máme a dále pak možnost tyto informace smazat, pokud tomu nezabraňuje nějaký zákon. Více o GDPR se můžete dovědět na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jakékoli dotazy týkající se tohoto webu a GDPR (a další) lze vznést přes : Kontakt

 

Změny v těchto zásadách o ochraně osobních údajů

Vzhledem k tomu, že se věci přirozeně mění v průběhu času a chceme zajistit, aby naše zásady ochrany osobních údajů přesně odrážely naše postupy a zákon, může být nutné tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času upravit.

Vyhrazujeme si proto právo na změny v těchto zásadách bez předchozího upozornění.

Žádáme vás, abyste si prohlédli nejaktuálnější verzi našich Zásad ochrany osobních údajů.

(revize 03/03/2020)

 

 
(c) copyright 2020

Jako většina webových stránek i my používáme cookies pro plynulý provoz stránek a pro zlepšení kvality. Používáním našich stránek nám dáváte souhlas.